pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Chcę sprzedać nieruchomość. Kiedy płacę prowizję?
Prowizja płatna jest po sprzedaży nieruchomości.
 

Czy ponoszę jeszcze jakieś dodatkowe opłaty?
Nie. Nasza prowizja jest jednorazowa i więcej żadnych opłat nie pobieramy.
Wszystkie inne opłaty związane z przeniesieniem własności nieruchomości, tak jak podatek od czynności cywilno prawnych (PCC), taksa notarialna, opłaty sądowe itp. ponosi strona kupująca.
 

Czy płacę prowizję jeśli moja nieruchomość nie zostanie sprzedana?
Nie. Prowizja płatna jest tylko w przypadku sprzedaży nieruchomości. Nie ma żadnych innych, ukrytych kosztów.
 

Czy otrzymam fakturę?
Tak. Po każdej transakcji wystawiana jest faktura.
 

Co oznacza liczba 535 w nazwie 535broker?
Liczba 535 to początek numeru telefonu, a dalsze litery BROKER to odpowiednie cyfry z klawiatury numerycznej telefonu. Wystarczy tylko zapamiętać 535-bro-ker co odpowiada telefonowi 0-535-276-537
 

Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.