aktualności

Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 - 2. kwartał 2020 r.

02.12.2020

Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na minimalny wzrost dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w II kwartale 2020 roku miały: ●● niewielki wzrost cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 1,39% w stosunku do I kwartału 2020 roku; ●● znaczny spadek oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w II kwartale 2020 roku wyniosło 3,65% (w I kwartale 2020 roku oprocentowanie wyniosło 4,37%); [...]

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w 2. kwartale 2020 r.

24.11.2020

Według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 444 746 sztuk. Oznacza to przyrost w II kwartale 2020 roku o 0,56%, czyli nominalnie o 13 735 kredytów w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału. Dla porównania, przyrost odnotowany w ubiegłym kwartale wyniósł 41 700 nowych umów, tj. 1,75%. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 462,532 mld zł wobec 459,501 mld zł na koniec poprzedniego kwartału. W okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 0,66%, czyli o 3,031 mld zł.

Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 2. kwartał 2020 r.

09.11.2020

Rynek najmu mieszkań w Polsce mocno ucierpiał z powodu epidemii koronawirusa. Zawieszenie zajęć na uczelniach wyższych i wyjazd studentów do rodzinnych miejscowości, spadek ruchu turystycznego, wyjazd z Polski pracowników i studentów zagranicznych oraz wprowadzenie pracy zdalnej w wielu firmach spowodowało znaczny spadek popytu na rynku najmu mieszkań. I mimo, że ograniczenia rządowe są znoszone, a gospodarka powoli wraca do normalności, to najbliższa przyszłość rynku najmu nadal stoi pod znakiem zapytania. Wciąż bowiem nie wiadomo, jak będzie wyglądała jesień i kolejny rok akademicki. Decyzje o trybie nauki pozostające w gestii rektorów poszczególnych uczelni będą miały niemały wpływ na przyszłość właścicieli tysięcy mieszkań przeznaczonych na wynajem. W II kwartale 2020 roku czynsze najmu mieszkań przestały rosnąć. W Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Katowicach przeciętne miesięczne stawki czynszu najmu prywatnego lokalu mieszkalnego (bez uwzględnienia czynszu dla administracji i opłat za media) wyniosły odpowiednio 1 709 zł, 1 288 zł, 1 099 zł i 957 zł, co oznacza, że zanotowane kwartalne zmiany były minimalne i nie przekroczyły 0,50%. [...]

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w 2. kwartale 2020

30.10.2020

Średnia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych zakupionych w II kwartale 2020 roku w ośmiu największych aglomeracjach Polski spadła o 0,16 m2 w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosła 53,47 m2. Największe mieszkania były przedmiotem obrotu we Wrocławiu, gdzie średni metraż lokalu wyniósł 55,75 m2. Lokale o ponadprzeciętnej średniej powierzchni kupowano też w Warszawie (55,08 m2), w aglomeracji katowickiej (54,95 m2) i w Poznaniu (53,92 m2). Natomiast najniższą średnią powierzchnię mieszkań zanotowano w Krakowie (51,10 m2) i w Łodzi (50,40 m2).

Wyniki działalności sektora deweloperskiego - 2. kwartał 2020 r.

21.10.2020

W II kwartale 2020 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 21 686 mieszkań, czyli aż o 31,91% mniej w porównaniu do I kwartału br. i o 34,65% mniej w ujęciu rocznym. Jednocześnie sektor deweloperski pozyskał pozwolenia na budowę 36 989 lokali mieszkalnych, co oznacza wynik na poziomie z poprzedniego kwartału (spadek o 0,49%), ale niższy o 15,67% w odniesieniu do II kwartału 2019 roku. Natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła 31 597, czyli o 2,69% więcej niż w I kwartale 2020 roku i o 5,32% więcej w porównaniu do II kwartału 2019 roku. Pomimo niezbyt optymistycznych wyników sektora deweloperskiego zanotowanych w całym II kwartale 2020 roku, rozpatrując dane miesięczne widać jednak pozytywną tendencję. Po znacznych kwietniowych spadkach w zakresie nowych inwestycji (liczba rozpoczętych budów spadła o 44,82% w porównaniu do marca br. i wyniosła zaledwie 6 181 mieszkań, a liczba wydanych pozwoleń wyniosła 9 647 lokali, czyli mniej o 30,44% w ujęciu miesięcznym), czerwiec był miesiącem odrabiania zaległości. [...]

Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 2. kwartał 2020 r.

14.10.2020

Najnowsze dane GUS podsumowujące sytuację na rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce w pierwszym półroczu 2020 roku pokazują, że po słabszych kwietniowych wynikach, w maju i czerwcu nastąpiło ożywienie. Według wstępnych informacji GUS, w kwietniu zanotowano znaczne spadki we wszystkich badanych kategoriach. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w kwietniu spadła o 11,93% w porównaniu do marca br., liczba budów rozpoczętych ogółem o 27,32%, a liczba nowych pozwoleń na budowę – o 24,25%. Natomiast dane z maja i czerwca były już zdecydowanie lepsze. W samym tylko czerwcu rozpoczęto budowę 18 763 lokali (o 37,49% więcej w porównaniu do najsłabszego w 2020 roku kwietnia) i uzyskano pozwolenia na budowę kolejnych 26 822 mieszkań, co stanowi niemal rekordowy miesięczny wynik, wyższy o 60,05% niż w kwietniu i o 19,13% w porównaniu do czerwca 2019 roku. W okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku przekazano do użytkowania 47 388 lokale mieszkalne, czyli o 4,51% mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Liczba rozpoczętych budów spadła o 9,75% do poziomu 47 422, a liczba lokali, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła o 5,90% w porównaniu do I kwartału 2020 roku i wyniosła 62 918 mieszkań. [...]

Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 2. kwartał 2020 r.

09.10.2020

Okres od kwietnia do czerwca 2020 roku to pierwszy kwartał pozostający w całości pod wpływem pandemii COVID-19. Pomimo ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki ruch na rynku nieruchomości nie zatrzymał się zupełnie, ale widać było znaczny spadek popytu – w II kwartale 2020 roku dochodzący nawet do 60% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Deweloperzy zdecydowanie szybciej zareagowali na znaczny spadek liczby zawieranych transakcji, dając potencjalnym nabywcom większe możliwości negocjacji (np. miejsce postojowe lub komórka lokatorska gratis) i lepsze warunki zakupu (np. harmonogram płatności 10/90 czy wydłużenie okresu rezerwacji). Zdecydowanie mniej elastyczni są sprzedawcy na rynku wtórnym, choć i tu można znaleźć okazje. W II kwartale 2020 roku ceny transakcyjne lokali mieszkalnych w największych polskich miastach nadal rosły, choć ich dynamika wyhamowała, a w dwóch spośród ośmiu badanych lokalizacji zanotowano nawet spadek średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, jednak był on niewielki. We Wrocławiu przeciętna cena była niższa o 96 zł, czyli 1,34% w porównaniu do poprzedniego kwartału, a w Krakowie o 95 zł, czyli 1,19%. [...]

Średnia cena 1 m2 - 2. kwartał 2020 r.

07.10.2020

W największych polskich miastach widać wyraźną zależność pomiędzy ceną jednostkową i liczbą pokoi w mieszkaniu, tzn. wraz ze wzrostem liczby pokoi spada przeciętna cena 1 m2 powierzchni użytkowej. W II kwartale bieżącego roku 1 m2 powierzchni użytkowej kawalerki w Warszawie kosztował średnio 10 579 zł, mieszkania dwupokojowego – 9 508 zł, a lokalu trzypokojowego – 8 788 zł, natomiast lokale czteropokojowe ze względu na niską podaż były droższe od średniej i kosztowały 9 007 zł/m2. Odmiennie zachowują się ceny tylko w aglomeracji katowickiej, gdzie średnie ceny były na podobnym poziomie niezależnie od liczby pokoi, a ze względu na stosunkowo niskie ceny potencjalni nabywcy często szukają większych mieszkań, tj. trzy- i czteropokojowych.

Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych

05.10.2020

Na koniec czerwca średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,25%, czyli więcej o 0,13 p.p. w porównaniu do lutego 2020 roku, który był ostatnim miesiącem sprzed pandemii. W odniesieniu do stanu na koniec I kwartału br. był to wzrost o 0,09 p.p., natomiast w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 roku - o 0,22 p.p. Kolejne dwie obniżki stóp procentowych NBP (8 kwietnia i 28 maja 2020 roku) do rekordowo niskich poziomów (stopa referencyjna wyniosła zaledwie 0,10%) spowodowały znaczny spadek oprocentowania kredytów hipotecznych. Według stanu na koniec czerwca br. WIBOR 3M spadł do poziomu 0,26%, co zniwelowało wzrost marż kredytowych, a średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec II kwartału 2020 roku wyniosło 2,53%, czyli o 0,82 p.p. mniej w porównaniu z marcem i o 1,24 p.p. mniej niż w czerwcu 2019 roku.
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.