aktualności

Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - 2. kwartał 2023 r.

16.02.2024

Na koniec II kwartału 2023 r. średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 1,87%, czyli mniej o 0,14 p.p. w porównaniu do końca I kwartału bieżącego roku. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2022 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była niższa również o 0,14 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec czerwca 2023 roku wyniosło 8,77%, czyli o 0,13 p.p. mniej w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętne oprocentowanie było niższe o 0,29 p.p. [...]

Wpływ na spadek dostępu do mieszkania przykładowej rodziny w II kwartale 2023 r.

09.01.2024

Na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w II kwartale 2023 roku miały: -- niewielki wzrost średnich cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 0,70% w stosunku do I kwartału 2023 roku; ●● niewielki spadek oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w II kwartale 2023 roku wyniosło 8,65% (w I kwartale 2023 roku oprocentowanie wyniosło 8,82%); ●● spadek średnich dochodów rodziny brutto o 1,70% w II kwartale 2023 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału; ●● wzrost poziomu kosztów utrzymania, które dla indeksu wyrażone są jako minimum socjalne na poziomie poprzedniego kwartału (liczone wskaźnikiem inflacji kwartał/kwartał z uwagi na przesunięcie w czasie ogłoszenia wartości minimum socjalnego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla kolejnego kwartału) – o 1,90% w odniesieniu do I kwartału 2023. [...]

Wyniki działalności sektora deweloperskiego - 2. kwartał 2023 r.

12.12.2023

W drugim kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 24 540 mieszkań, a więc o 4,80% więcej niż kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 39 040, co oznaczało wzrost o 12,84%. Zauważalny wzrost odnotowano również w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. W pierwszym kwartale roku było ich 33 673, a zatem o 9,85% więcej niż w kwartale poprzednim. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w analogicznym okresie poprzedniego roku, ponownie zanotowano znaczące spadki dwóch wskaźników. O 38,48% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali pozwolenie, była niższa o 39,92%. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w tym okresie zaledwie o 1,17%. W II kwartale 2023 roku liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów stanowiła 65,17% wszystkich pozwoleń na budowę uzyskanych w sektorze budownictwa mieszkaniowego (mniej o 1,41 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału). [...]

Średnia wartość kredytu - 2. kwartał 2023 r.

21.11.2023

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem notowana w II kwartale 2023 roku wyniosła 366 139 zł, czyli wzrosła o 26 706 zł (7,87%) w porównaniu z wartością z poprzedniego kwartału. Przeciętna wartość kredytu walutowego spadła o 18 215 zł, czyli o 6,18%, i wyniosła 276 726 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 367 931 zł, co oznaczało wzrost o 27 613 zł (8,11%) w stosunku do wartości zanotowanej w I kwartale bieżącego roku. W odniesieniu do II kwartału 2022 roku, przeciętna wartość nowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w rodzimej walucie była wyższa o 4,95% (nominalnie o 17 351 zł), a średnia wartość kredytu denominowanego w obcych walutach była niższa o 13,48% (czyli o 43 105 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale była wyższa o 4,57%, czyli nominalnie o 16 016 zł.[...]

Kredyty o okresowo stałej stopie procentowej - 2. kwartał 2023 r.

03.11.2023

W okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku banki udzieliły 24 072 kredytów na stałą stopę procentową (łącznie, tj. zarówno nowo zawartych, jak i aneksowanych umów o kredyt). Liczba nowo podpisanych umów kredytowych o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła w tym okresie 19 560, co stanowiło 63,51% łącznej liczby nowo udzielonych kredytów hipotecznych. Wobec odsetka notowanego w poprzednim kwartale oznaczało to wzrost o 9,25 p.p. Łączna wartość kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu udzielonych w II kwartale 2023 roku wyniosła 7,094 mld zł. Wartość nowych kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła 7,034 mld zł, co stanowiło 62,24% łącznej kwoty nowo udzielonych kredytów hipotecznych. Odsetek ten był wyższy od notowanego kwartał wcześniej o 9,91 p.p. [...]

Struktura wg wskaźnika LtV - 2. kwartał 2023 r.

31.10.2023

W II kwartale 2023 roku zanotowano dynamiczny wzrost udziału kredytów o wskaźniku LtV powyżej 80%. Ich odsetek zwiększył się o 3,79 p.p. do 22,57%. Udział kredytów o LtV na poziomie od 50 do 80% spadł nieznacznie – o 0,29 p.p. i wyniósł 52,47%. Udział kredytów o wskaźniku LtV od 30 do 50% spadł o 1,10 p.p., do 11,51%, natomiast większy spadek – o 2,39 p.p., zanotowano w przypadku kredytów z LtV do 30% (do poziomu 13,46%). W odniesieniu do II kwartału 2022 roku, niższe wartości zanotowano w przypadku kredytów o wskaźniku LtV od 30 do 50% i od 50 do 80%, odpowiednio o 1,08 p.p. i 3,45 p.p. W pozostałych kategoriach wysokości wskaźnika LtV zarejestrowano wzrosty. Udział kredytów o wskaźniku LtV powyżej 80% był wyższy niż rok wcześniej o 3,65 p.p., natomiast w przypadku w kategorii kredytów o wskaźniku LtV do 30% wzrost wyniósł 0,87 p.p. [...]

Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 2. kwartał 2023 r.

09.10.2023

Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wyników rynku mieszkaniowego wskazują na nadal utrzymującą się obniżoną aktywność inwestorów. W stosunku do notowań z poprzedniego kwartału, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w II kwartale 2023 r. była wyższa o 2,09% (oddano do użytkowania 56 514 mieszkań). O 21,91% wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – w badanym okresie było ich 47 025. Do 59 906 (o 15,27%) wzrosła natomiast liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do II kwartału 2022 roku, o 29,20% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto a liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym była niższa o 35,46%. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania była wyższa o 3,31% niż rok wcześniej. [...]

Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 2. kwartał 2023 r.

02.10.2023

Drugi kwartał bieżącego roku przyniósł znaczny wzrost popytu na mieszkania, związany z oczekiwanym wejściem w życie programu `Bezpieczny kredyt 2%`, i dostosowywanie cen ofertowych mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, do limitów wysokości kredytów obowiązujących w programie. Trwałość ożywienia na rynku, a co za tym idzie również wzrostów cen transakcyjnych, zależała będzie naturalnie od ilości środków dostępnych w programie w przyszłych okresach. Największy wzrost średniej ceny transakcyjnej zanotowano w II kwartale 2023 roku w Warszawie – 2,84%. Średnia ceny transakcyjna wyniosła tu 12 036 zł/mkw. Nieco niższe wzrosty cen zanotowano we Wrocławiu (o 0,73%) i Łodzi (o 1,01%). W pozostałych miastach objętych analizą odnotowaliśmy niewielkie spadki średnich cen – w Gdańsku o 1,83%, w Poznaniu o 1,61% i Krakowie o 0,24% (odpowiednio do 9 504 zł/mkw., 7 922 zł/mkw. i 10 197 zł/mkw.). [...]

Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 2. kwartał 2023 r.

29.09.2023

Drugi kwartał 2023 przyniósł roku na rynku najmu stabilizację popytu na obniżonym w stosunku do poprzednich okresów poziomie i dalszy wzrost liczby ofert mieszkań do wynajęcia. W rezultacie obserwowaliśmy niewielkie spadki wysokości czynszów na większości rynków objętych analizą. Najwyższy spadek wobec poziomu czynszów notowanego w poprzednim kwartale odnotowano w Łodzi – o 1,88% (1 321 zł), Poznaniu – o 1,52% (1 467 zł) i Gdańsku – 1,50% (1 936 zł). Wolniej spadały stawki czynszu w Warszawie – o 0,72% (2 247 zł) i Wrocławiu – 1,04% (1 862 zł). Wzrosty średniego czynszu najmu notowano w tym okresie w Krakowie – o 0,31% (1 774 zł) i Katowicach – 2,62% (do 1 204 zł). [...]
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.