aktualności news rss

28.04.2022Spadek średnich stawek czynszu najmu mieszkań - 1. kwartał 2021 r.

Rynek najmu mieszkań jako pierwszy odczuł skutki pandemii koronawirusa. Przejście większości uczelni na tryb zajęć zdalnych lub częściowo zdalnych, praca zdalna, którą wprowadziła większość firm, a także ograniczenia w ruchu turystycznym wpłynęły na zdecydowane obniżenie popytu na mieszkania do wynajęcia. Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł z jednej strony kontynuację spadków czynszów na prywatnym rynku mieszkań na wynajem, z drugiej natomiast wyraźne zahamowanie ich tempa. Związane jest to naturalnie z niższą liczbę zawieranych w okresie zimowym umów najmu. Na poprawę sytuacji i możliwe odwrócenie spadkowego trendu wysokości czynszów trzeba będzie prawdopodobnie poczekać do powrotu studentów na uczelnie, a więc do sierpnia - września, oczywiście pod warunkiem, że w międzyczasie nie rozpocznie się czwarta fala zachorowań na COVID-19, która ponownie przesunie w czasie powrót do zajęć w trybie stacjonarnym. Ponownie, we wszystkich badanych lokalizacjach zanotowaliśmy w pierwszym kwartale bieżącego roku spadek średniej wysokości czynszu, przy czym z najgłębszym spadkiem mieliśmy do czynienia w Łodzi - o 2,45% w stosunku do czynszu notowanego kwartał wcześniej. Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w I kwartale 2021 roku wyniósł 1 654 zł i był niższy od notowanego kwartał wcześniej o 12 zł (–0,7 p.p.). We Wrocławiu noto- wany w I kwartale przeciętny czynsz był niższy niż kwartał wcześniej o 0,86 p.p. i wyniósł 1 476 zł. [...]

czytaj dalej

02.06.2021Średnie ceny transakcyjne mieszkań w 4. kwartale 2020 r.

Mimo drugiej fali pandemii COVID-19 i związanych z nią obostrzeń, a także pesymistycznych informacji napływających z rynku najmu, rynki mieszkaniowe największych polskich miast pozostały stabilne. Sytuacja na rynku mieszkaniowym w IV kwartale 2020 roku kształtowana była przez te same czynniki, co w okresach wcześniejszych, do których zaliczyć należy przede wszystkim tani kredyt hipoteczny, brak alternatywy dla lokowania kapitału oraz dostępność cenową mieszkań. Z danych Centrum AMRON wynika jednak, że IV kwartał 2020 roku przyniósł wyraźny spadek dynamiki wzrost w cen na większości badanych rynków. W przypadku pięciu z nich zmiana średniej ceny 1 metra kwadratowego mieszkania nie przekroczyła 1 procenta. Tak było w aglomeracji katowickiej, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Łodzi. Zdecydowanie najniższą dynamikę ceny średniej odnotowano w aglomeracji katowickiej, gdzie cena średnia w IV kwartale była wyższa od notowanej kwartał wcześniej o zaledwie 0,04%. Liderem wzrostu cen była w tym okresie Warszawa. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania wyniosła tu w IV kwartale 2020 r. 10 081 zł i była wy sza o 5,36% od średniej notowanej kwartał wcześniej. Wzrost ceny średniej przekraczający poziom 1% zanotowano również w Białymstoku, gdzie średnia cena metra kwadratowego mieszkania wyniosła 5 817 zł, co oznaczało wzrost o 2,71%. Największy spadek średniej ceny odnotowano w Krakowie, o 1,44% (do 8 015 zł). [więcej]

czytaj dalej