Zaniżenie ceny nieruchomości w akcie notarialnym. Nie warto.

Czy warto zaniżać cenę w akcie notarialnym w celu zapłacenia mniejszego podatku od czynności cywilno prawnych i wysokości taksy notarialnej? Każda transakcja na rynku wtórnym nieruchomości związana jest zapłatą ceny ustalonej między sprzedającym a kupującym oraz kilku dodatkowych opłat, ściśle uzależnionych od tej ceny – m.in. podatku pcc w wysokości 2 % wartości oraz taksy notarialnej która także skorelowana jest z ceną nieruchomości. Zaniżenie ceny nabywanej nieruchomości może pociągnąć za sobą duże konsekwencje finansowe w stosunku do nabywcy. Wg ustawy o podatku cywilnoprawnym nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić podatek nie od ceny nieruchomości podanej w akcie, a od ...

a od rzeczywistej wartości nieruchomości. I tu jest pułapka bo cena w akcie nie zawsze jest tożsama z wartością nieruchomości wg urzędu skarbowego.

Urząd skarbowy ma aż 5 lat na podważenie ceny w akcie notarialnym i wezwanie podatnika (kupującego) do wyrównanie podatku (czyli dopłaty). Oprócz uzupełnienia dopłaty dochodzą też odsetki ustawowe, które mogą być o wiele wyższe niż sama dopłata wynikająca z różnicy "naszej" ceny w akcie notarialnym, a wartością zgodną z uznaniem urzędu skarbowego.

 

© 535broker.com