Za wynajem mieszkania najwięcej trzeba zapłacić w Warszawie, niezależnie od liczby pokoi - stan II kwartał 2018 r.

W badanym kwartale przeciętna miesięczna stawka czynszu najmu kawalerki w Warszawie wyniosła 1 391 zł, mieszkania dwupokojowego – 1 733 zł, a mieszkania trzypokojowego – 2 231 zł miesięcznie. Na drugim miejscu pod względem wysokości średnich stawek najmu znajduje się Wrocław. W tym mieście wynajęcie kawalerki kosztuje średnio 1 309 zł, mieszkania dwupokojowego – 1 622 zł, a lokalu z trzema pokojami – 1 985 zł. Najniższy średni czynsz za wynajem kawalerki i mieszkania o dwóch pokojach zarejestrowano w Katowicach (odpowiednio 870 zł i 1 028 zł), a mieszkania trzypokojowego – w Łodzi (1 376 zł). [...]

W II kwartale 2018 roku (na podstawie danych z umów najmu obowiązujących w tym okresie) średni czynsz za wynajem jednopokojowego mieszkania nie uległ zmianie w stosunku do
poprzedniego kwartału jedynie w Poznaniu. W pozostałych miastach wynajem kawalerki był droższy niż I kwartale 2018 roku – największy wzrost średniego czynszu zanotowano w Warszawie (o 84 zł) i we Wrocławiu (o 78 zł). Koszt najmu mieszkania dwupokojowego spadł we Wrocławiu i Krakowie – odpowiednio o 18 zł i 15 zł, a w Gdańsku i Poznaniu zanotowano
niewielki wzrost – odpowiednio o 13 zł i 17 zł w porównaniu do I kwartału 2018 roku. Za wynajęcie lokalu trzypokojowego we Wrocławiu płacono mniej o 21 zł, w Katowicach średnia
stawka najmu takiego mieszkania nie uległa zmianie, a w pozostałych badanych miastach zanotowano wzrosty – największy w Poznaniu (o 167 zł).

Źródło -AMRON-SARFIN 2/2018