Wyniki sektora deweloperskiego - porównanie II kw. 2017 z II kw. 2018

W II kwartale 2018 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 35 631 lokali, czyli o 15,94% więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Jednak liczba mieszkań oddanych do użytkowania oraz liczba nowych pozwoleń na budowę była niższa, odpowiednio o 12,49% i 11,90%. W okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku sektor deweloperski ukończył budowę 22 475 lokali i uzyskał pozwolenia na budowę 38 690 mieszkań. Nadal są to bardzo dobre wyniki, widać jednak niewielki spadek aktywności deweloperów, czego przyczyną są zapewne trudności w nabywaniu nowych gruntów pod inwestycje oraz kurczące się marże w związku z rosnącymi kosztami wykonawstwa. W odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wyniki sektora deweloperskiego wyglądają podobnie. Zanotowana w II kwartale 2018 roku liczba wydanych pozwoleń na budowę nowych mieszkań była większa jedynie o 1,88% w porównaniu do II kwartału 2017 roku, liczba mieszkań oddanych do użytkowania – o 1,66%, natomiast liczba rozpoczętych inwestycji wzrosła o 16,46%. [...]

W II kwartale 2018 roku 58,75% wszystkich wydanych pozwoleń na budowę mieszkań stanowiły te uzyskane przez deweloperów (mniej o 7,36 p.p. niż w poprzednim kwartale). Inwestycje deweloperskie, przy realizacji których rozpoczęto prace budowalne w badanym okresie, stanowiły 54,24% (mniej o 9,81 p.p.) wszystkich nowych budów, a lokale oddane do użytkowania przez branżę deweloperską stanowiły 58,50% wszystkich nowych lokali gotowych do zamieszkania (więcej o 1,16 p.p. w porównaniu do I kwartału 2018 roku).

Źródło - Raport AMRON-SARFIN 2/2018