Wyniki działalności sektora deweloperskiego w III kwartale 2022 r.:

W trzecim kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 22 264 mieszkań, a więc o 44,18% mniej niż kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 43 057, co oznaczało spadek o 33,74%. Wzrost odnotowano jedynie w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. Od lipca do września było ich 36 353, a zatem o 9,22% więcej niż w kwartale poprzednim. Tak głębokie spadki dwóch pierwszych wskaźników, poza pogarszającą się sytuacją na rynku mieszkaniowym, należy wiązać ze wzmożoną aktywnością deweloperów w poprzednim kwartale, związaną z wejściem w życie z początkiem lipca b.r. znowelizowanej ustawy deweloperskiej, nakładającej na deweloperów obowiązek odprowadzania składki na deweloperski fundusz gwarancyjny. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w analogicznym okresie poprzedniego roku, zanotowano spadki wszystkich trzech wskaźników. O 44,82% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali pozwolenie była niższa o 10,50%, natomiast spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania wyniósł 0,62%. [...]

W III kwartale 2022 roku liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów stanowiła 65,63% wszystkich pozwoleń na budowę uzyskanych w sektorze budownictwa mieszkaniowego (mniej o 4,38 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału). Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy, stanowiła 49,42% wszystkich rozpoczętych inwestycji (mniej o 10,63 p.p. niż kwartał wcześniej), a liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów stanowiła 63,28% wszystkich ukończonych mieszkań (więcej o 2,44 p.p. w odniesieniu do poprzedniego kwartału).


Źródło: Raport Amron-Sarfin 03/2022