Wyniki działalności sektora deweloperskiego - 4 .kwartał 2019 r.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba budów rozpoczętych przez deweloperów w IV kwartale ubiegłego roku wyniosła 39 743 i była wyższa o 11,29% w porównaniu do poprzedniego kwartału, a liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła 39 819, co oznacza wzrost o 23,17%. Były to najlepsze kwartalne wyniki w historii działalności sektora deweloperskiego. Minimalny kwartalny spadek zanotowano jedynie w przypadku liczby wydanych pozwoleń na budowę – o 0,55% – osiągając nadal bardzo dobry (drugi w historii statystyk GUS) wynik 44 200 mieszkań (więcej pozwoleń na budowę deweloperzy uzyskali tylko w III kwartale 2019 roku). W porównaniu do IV kwartału 2018 roku deweloperzy zanotowali wzrosty we wszystkich badanych kategoriach. Liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów była wyższa o 4,29%, liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 15,13%, a liczba rozpoczętych inwestycji – o 27,04%.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2019