Wyniki działalności sektora deweloperskiego - 2. kwartał 2020 r.

W II kwartale 2020 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 21 686 mieszkań, czyli aż o 31,91% mniej w porównaniu do I kwartału br. i o 34,65% mniej w ujęciu rocznym. Jednocześnie sektor deweloperski pozyskał pozwolenia na budowę 36 989 lokali mieszkalnych, co oznacza wynik na poziomie z poprzedniego kwartału (spadek o 0,49%), ale niższy o 15,67% w odniesieniu do II kwartału 2019 roku. Natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła 31 597, czyli o 2,69% więcej niż w I kwartale 2020 roku i o 5,32% więcej w porównaniu do II kwartału 2019 roku. Pomimo niezbyt optymistycznych wyników sektora deweloperskiego zanotowanych w całym II kwartale 2020 roku, rozpatrując dane miesięczne widać jednak pozytywną tendencję. Po znacznych kwietniowych spadkach w zakresie nowych inwestycji (liczba rozpoczętych budów spadła o 44,82% w porównaniu do marca br. i wyniosła zaledwie 6 181 mieszkań, a liczba wydanych pozwoleń wyniosła 9 647 lokali, czyli mniej o 30,44% w ujęciu miesięcznym), czerwiec był miesiącem odrabiania zaległości. [...]

Według najnowszych danych GUS, tylko w czerwcu deweloperzy rozpoczęli budowę 9 317 mieszkań, co stanowi wynik lepszy o 50,57% w porównaniu do maja i tylko o 11,55% słabszy w stosunku do czerwca 2019 roku. W tym samym miesiącu sektor deweloperski uzyskał pozwolenia na budowę 16 620 lokali, czyli więcej o 55,01% niż w maju i o 19,17% w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Wydaje się więc, że deweloperzy pomimo niepewnej sytuacji i słabszych wyników gospodarki, nadal pozytywnie oceniają perspektywy rozwoju koniunktury na rynku mieszkaniowym.

W II kwartale 2020 roku liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów stanowiła 58,79% wszystkich pozwoleń w sektorze budownictwa mieszkaniowego (mniej o 3,78 p.p.
w porównaniu do poprzedniego kwartału), liczba budów rozpoczętych przez deweloperów wyniosła 45,73% wszystkich rozpoczętych inwestycji (mniej o 14,88 p.p.), a liczba lokali oddanych do użytkowania przez deweloperów stanowiła 66,68% wszystkich ukończonych mieszkań, czyli więcej o 4,67 p.p. w odniesieniu do poprzedniego kwartału


Źródło - Raport Amron Sarfin 2/2020