Wyniki działalności sektora deweloperskiego - 1. kwartał 2021 r.

Sektor deweloperski również nie zwalnia tempa. W pierwszym kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 40 130 mieszkań, a więc o 10,27% więcej niż w kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 56 334, co oznaczało nieznaczny spadek - o zaledwie 0,36%. Głębszy spadek odnotowano w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. W okresie styczeń - marzec było ich 30 404, a zatem o 27,71% mniej niz w kwartale poprzednim. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w analogicznym okresie roku poprzedniego wzrosty zanotowano w kategoriach mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto. W przypadku mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrost ten wyniósł 26,01%, natomiast liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali pozwolenie lub dokonali zgłoszenia, była wyższa niz rok wcześniej o rekordowe 51,55%. Nieznacznie niższa w porównaniu z wynikami z pierwszego kwartału zeszłego roku (o –1,18%) była z kolei liczba mieszkań oddanych do użytkowania. [...]

W I kwartale 2021 roku liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów stanowiła 66,80% wszystkich pozwoleń na budowę uzyskanych w sektorze budownictwa mieszkaniowego (mniej o 0,89 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału). Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy, wyniosła 63,02% wszystkich rozpoczętych inwestycji (mniej o 1,04 p.p. niz kwartał  wcześniej),  a  liczba  mieszkań  oddanych do  ytkowania  przez  deweloperów  stanowiła 57,04% wszystkich ukczonych mieszkań (mniej o 7,64 p.p. w odniesieniu do poprzedniego kwartału).Źródło - Raport Amron-Sarfin 1/2021