Wynajem mieszkania - podatki w 2018 r.

Prywatny wynajem mieszkania możesz opodatkować w dwojaki sposób – na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc., a podatek na zasadach ogólnych 18 proc. lub 32 proc. dla kwoty powyżej 85 528 zł. Ryczałtem opodatkowuje się przychód, czyli nie odejmiesz wówczas kosztów (np. remontu czy amortyzacji mieszkania). W ramach zasad ogólnych opodatkowany jest dochód (koszty odjęte od przychodu), ale stawka podatku jest znacznie wyższa. przypadku ryczałtu podatek w wysokości 8,5% odprowadzany jest od kwoty wypłaconej wynajmującemu. Jeśli zdecydujesz się na tę formę opodatkowania przychodów z najmu to pamiętaj, że nie będziesz mógł obniżyć kwoty przychodu o koszty ich uzyskania. Warto więc w umowie najmu dodać zapis, w którym zastrzegamy, że to na najemcy ciąży obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat za mieszkanie w postaci czynszu do spółdzielni, rozliczenia za media itp. W ten sposób przychodem z najmu nie będą inne kwoty związane z utrzymaniem mieszkania – oprócz samego czynszu dla wynajmującego. [...]

Podatek na zasadach ogólnych liczymy od dochodu. Uzyskany z najmu przychód obniżamy o koszty jego uzyskania. Kosztami mogą być zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości, odpisy amortyzacyjne, opłaty za media czy zakup wyposażenia do mieszkania. Ważne, żeby koszty były poniesione przez wynajmującego i prawidłowo udokumentowane fakturami.

Oprócz możliwości rozliczania kosztów, kolejnym plusem wyboru zasad ogólnych jest możliwość uwzględnienia kwoty dochodu wolnego od podatku. W 2018 roku kwota wolna od podatku wynosi 6 600 zł. Jeśli jednak posiadasz wiele źródeł przychodów – przychody z pracy i przychody z najmu, to pamiętaj że kwotę wolną możesz zastosować tylko jednokrotnie. Stawki podatku mające zastosowanie do dochodu z najmu to 18 proc. i 32 proc.

 

Źródło - portal money pl