Wpływ na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w II kwartale 2023 r.

Na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w II kwartale 2023 roku miały: -- niewielki wzrost średnich cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 0,70% w stosunku do I kwartału 2023 roku; ●● niewielki spadek oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w II kwartale 2023 roku wyniosło 8,65% (w I kwartale 2023 roku oprocentowanie wyniosło 8,82%); ●● spadek średnich dochodów rodziny brutto o 1,70% w II kwartale 2023 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału; ●● wzrost poziomu kosztów utrzymania, które dla indeksu wyrażone są jako minimum socjalne na poziomie poprzedniego kwartału (liczone wskaźnikiem inflacji kwartał/kwartał z uwagi na przesunięcie w czasie ogłoszenia wartości minimum socjalnego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla kolejnego kwartału) – o 1,90% w odniesieniu do I kwartału 2023. [...]

Dochód rozporządzalny dla IDM M3 (stanowiący różnicę pomiędzy dochodem dla rodziny i wysokością raty kredytowej albo wartością minimum socjalnego – do wyliczenia Indeksu Dostępności
Mieszkaniowej brana jest kwota niższa) spadł o 1,58%. Po uwzględnieniu wzrostu cen mieszkań, wysokość indeksu dostępności mieszkaniowej w II kwartale 2023 roku nieznacznie spadła,
o 1,23 pkt., tj. do poziomu 137,44 pkt.


Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023