Więcej pozwoleń na budowę - 2. kwartał 2019 r.

Najnowsze dane opublikowane przez GUS, pokazują, że polski sektor budownictwa mieszkaniowego nadal jest w dobrej kondycji. W II kwartale 2019 roku wydano pozwolenia na budowę 71 494 mieszkań, co oznacza wzrost o 24,97% w porównaniu do poprzedniego kwartału i jest najlepszym wynikiem od początku statystyk notowanych przez GUS. Liczba rozpoczętych budów wzrosła w okresie od kwietnia do czerwca o 14,17% i wyniosła 61 514. Natomiast pula mieszkań oddanych do użytkowania w badanym kwartale wyniosła 47 271 lokali, czyli pozostała na poziomie z poprzedniego kwartału (spadek zaledwie o 0,32%). W ujęciu rocznym największy wzrost zanotowano w kategorii mieszkań przekazanych do eksploatacji – o 23,88% więcej w porównaniu do II kwartału 2018 roku. Znaczny wzrost nastąpił również w przypadku liczby wydanych pozwoleń na budowę – o 9,14%. Natomiast liczba rozpoczętych budów była niższa o 6,35% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Źródło - Raport Amron Sarfin 2/2019