W jakiej walucie udzielane były kredyty hipoteczne w 2016 r.?

Pierwsze miejsce - polski złoty, ponad 98 % wszystkich kredytów, stan - IV kwartał 2016 r.

W strukturze walutowej wartości kredytów mieszkaniowych udzielonych w IV kwartale 2016 roku zaszły minimalne zmiany. Udział kredytów złotowych wyniósł 98,04%, czyli mniej o 0,40 p.p. w porównaniu
do poprzedniego kwartału. Kredyty denominowane w euro stanowiły 1,26% wartości wszystkich nowych kredytów hipotecznych, a kredyty we franku szwajcarskim – 0,09%.

(źródło - AMRON)