W III kwartale 2019 roku mieszkania sprzedawały się bardzo dobrze, zatem sprzedający nie mieli powodów żeby obniżać ceny.

Zarówno banki, jak i deweloperzy kolejny raz zanotowali świetne wyniki, a podsumowanie trzech kwartałów 2019 roku pozwala sądzić, że bieżący rok może być rekordowy. Co więcej liczba nowych pozwoleń na budowę mieszkań rośnie, co oznacza, że deweloperzy nie zamierzają zwalniać tempa. Obecnie otoczenie makroekonomiczne sprzyja rozwojowi rynku nieruchomości. Rosnące wynagrodzenia przy jednocześnie niskich stopach procentowych i braku alternatywnych, atrakcyjnych możliwości lokowania oszczędności w sytuacji znacznej inflacji, a także rosnąca wartość nieruchomości sprzyjają postrzeganiu mieszkania jako dobrej inwestycji. Nie dziwi więc wysoka sprzedaż, która jednak w dużej mierze opiera się na popycie o charakterze inwestycyjnym, a ten jest silnie skorelowany ze stanem polskiej gospodarki. Tymczasem pojawiają się już pierwsze sygnały nadchodzącego spowolnienia.

Wiemy jednak, że zarówno banki, jak i deweloperzy działający w Polsce wyciągnęli wnioski z poprzedniego kryzysu i w swoich długofalowych działaniach zakładają możliwość zmiany trendów. Drugim obszarem ryzyka mogą być zmiany regulacyjne, których zakres w warunkach kształtowania się nowego rządu jest jednak trudny do przewidzenia. Pozostaje nam
więc poczekać na kolejne deklaracje rządzących.

Źródło - Raport Amron-Sarfin 3/2019