W I kwartale 2019 roku zanotowano spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w I kwartale 2019 roku – jak w każdym pierwszym kwartale roku – zanotowano spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W badanym okresie przekazano do eksploatacji 47 381 lokali mieszkalnych, czyli o 14,38% mniej w odniesieniu do poprzedniego kwartału. Liczba rozpoczętych budów w okresie od stycznia do marca wzrosła o 12,37% i wyniosła 53 878. Natomiast pula mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w badanym kwartale, spadła o 10,36% w porównaniu do IV kwartału 2018 roku i wyniosła 57 231 lokali. W odniesieniu do I kwartału 2018 roku liczba rozpoczętych budów wzrosła o [...]

W odniesieniu do I kwartału 2018 roku liczba rozpoczętych budów wzrosła o 12,30%, a liczba mieszkań oddanych do użytkowania – o 5,77%, natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę spadła o 13,85%.

Źródło - raport Amron Sarfin, 1/2019