W 1.kwartale 2019 r mniej inwestycji developerskich.

Najnowsze dane GUS dotyczące wyników sektora deweloperskiego w I kwartale 2019 roku pokazały niewielkie osłabienie zapału deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji, jednak oznacza to raczej powrót do normalności po okresie boomu budowlanego, niż rychłe załamanie na rynku budownictwa mieszkaniowego. W okresie od stycznia do marca 2019 roku deweloperzy oddali do użytkowania 28 648 mieszkań, czyli o 17,17% mniej w porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku, co jest zjawiskiem naturalnym i wynika z cykliczności rynku. W tym samym okresie sektor deweloperski rozpoczął budowę 33 385 lokali, co oznacza kwartalny wzrost o 6,72%. Natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę wyniosła w I kwartale 2019 roku 34 869, czyli mniej o 17,73% w odniesieniu do poprzedniego kwartału. W porównaniu do IV kwartału 2018 roku wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania i liczba rozpoczętych budów – odpowiednio o 11,54% i 8,63%, natomiast liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów spadła o 20,60%. [...]

W I kwartale 2019 roku liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów stanowiła 60,93% wszystkich pozwoleń w sektorze budownictwa mieszkaniowego (mniej o 5,45 p.p. niż w IV kwartale 2018 roku), a liczba budów rozpoczętych przez deweloperów wyniosła 61,96% wszystkich rozpoczętych inwestycji (mniej o 3,28 p.p.). W badanym kwartale deweloperzy oddali do użytkowania 60,46% wszystkich ukończonych mieszkań, czyli mniej o 2,04 p.p. w odniesieniu do poprzedniego kwartału.

Źródło - raport Amron Sarfin, 1/2019