W 1 kw. 2022 r. odnotowano spadek liczby oddanych mieszkań.

W stosunku do notowań z ostatniego kwartału ubiegłego roku, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w I kwartale 2022 r. była niższa o 22,28% (oddano do użytkowania 54 742 mieszkania). O 12,78% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Należy przy tym podkreślić, że był to już trzeci kwartał z kolei, w którym zanotowano spadek tego wskaźnika. Spadła również do 77 808, czyli o 8,87%, liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do I kwartału 2021 roku, zanotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania – w I kwartale br. było ich więcej o 3,19% niż rok wcześniej. W przypadku pozostałych dwóch wskaźników zanotowano spadki. Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, wyniósł 16,32%, natomiast spadek liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wyniósł 8,04%.

Źródło: Raport Amron Sarfin 1/2022