W 1 kw. 2022 r. odnotowano spadek liczby budowanych mieszkań.

W pierwszym kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 31 675 mieszkań, a więc o 17,40% mniej niż kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 52 020, co oznaczało spadek o 4,70%. Najgłębszy spadek odnotowano w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. W okresie styczeń – marzec br. było ich 29 349, a zatem aż o 33,95% mniej niż w kwartale poprzednim. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w analogicznym okresie roku poprzedniego, zanotowano spadki wysokości wszystkich trzech wskaźników. W przypadku mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadek wyniósł 21,07%, natomiast liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali pozwolenie lub dokonali zgłoszenia, była niższa niż rok wcześniej o 8,19%. Najniższy spadek zanotowano w przypadku liczby mieszkań oddanych do użytkowani – w I kwartale 2022 r. oddano do użytkowania o 3,61% mniej mieszkań niż rok wcześniej. [więcej]

W I kwartale 2022 roku liczba pozwoleń na budowę
mieszkań uzyskanych przez deweloperów
stanowiła 66,83% wszystkich pozwoleń na
budowę uzyskanych w sektorze budownictwa
mieszkaniowego (więcej o 2,92 p.p. w stosunku
do poprzedniego kwartału). Liczba mieszkań,
których budowę rozpoczęli deweloperzy, wyniosła
59,44% wszystkich rozpoczętych inwestycji
(mniej o 3,32 p.p. niż kwartał wcześniej), a liczba
mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów
stanowiła 53,61% wszystkich ukończonych
mieszkań (mniej o 9,47 p.p. w odniesieniu do
poprzedniego kwartału).

Źródło: Raport Amron Sarfin 1/2022