Użytkowanie Wieczyste zostanie przekształcone na Własność.

Od Nowego Roku właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych uwłaszczą się z mocy prawa na gruntach pod blokami oraz domami jednorodzinnymi. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje częściowo zmienić zasady spłaty opłaty przekształceniowej. Projekt ustawy obecnie przewiduje, że opłatę będą wnosić osoby, które skorzystają na przekształceniu, czyli właściciele lokali i domów jednorodzinnych. Jej wysokość wyniesie tyle, ile ostatnia roczna opłata, jaką płacił dany użytkownik wieczysty. Opłata ma być wnoszona w ratach przez 20 lat. Dłużej, bo przez 33 lata, będą ją płacić właściciele lokali użytkowych w blokach, w tym garaży podziemnych [...]

Opłatę będzie też można zapłacić jednorazowo. Większości użytkowników jednak nie będzie na to stać. Ministerstwo Inwestycji rozważa więc wprowadzenie atrakcyjnych zasad jej spłaty.

Źródło - RP.pl