Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - porównanie II kw. 2017 z II kw.2018

Według wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w okresie od kwietnia do czerwca 2018 roku oddano do użytkowania 38 420 nowych mieszkań, czyli o 14,24% mniej niż w poprzednim kwartale oraz rozpoczęto budowę kolejnych 65 688 lokali, co oznacza wzrost o 36,91% w porównaniu do I kwartału 2018 roku. W tym samym okresie wydano pozwolenia na budowę 65 853 mieszkań, czyli praktycznie tyle samo co w poprzednim kwartale (spadek zaledwie o 0,87%). W odniesieniu do II kwartału 2017 roku, w II kwartale bieżącego roku zanotowano spadek liczby pozwoleń na budowę nowych mieszkań o 6,17%, natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, nieznacznie wzrosła – odpowiednio o 1,69% i 6,24%.

Źródło - Raport AMRON-SARFIN 2/2018