Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 3. kwartał 2019 r.

Najnowsze dane GUS, podsumowujące wyniki w zakresie budownictwa mieszkaniowego w III kwartale 2019 roku, sygnalizują nadal utrzymującą się dobrą koniunkturę w sektorze. W okresie od lipca do września bieżącego roku oddano do użytkowania 51 021 mieszkań i rozpoczęto budowę kolejnych 63 052 lokali, czyli więcej odpowiednio o 8,31% i 2,50% niż kwartał wcześniej. Jednocześnie wydano pozwolenia na budową 71 736 lokali mieszkalnych, co oznacza, że rekordowo wysoki wynik z poprzedniego kwartału został powtórzony – zanotowany spadek wyniósł zaledwie o 0,79% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku we wszystkich badanych kategoriach zanotowano wzrosty. Najbardziej, bo o 17,05% w porównaniu do III kwartału 2018 roku, wzrosła liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań. W przypadku liczby mieszkań przekazanych do eksploatacji zanotowano wzrost o 8,84%, natomiast liczba budów rozpoczętych wzrosła o 4,57%.

Źródło - Raport Amron-Sarfin 3/2019