Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 2. kwartał 2023 r.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wyników rynku mieszkaniowego wskazują na nadal utrzymującą się obniżoną aktywność inwestorów. W stosunku do notowań z poprzedniego kwartału, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w II kwartale 2023 r. była wyższa o 2,09% (oddano do użytkowania 56 514 mieszkań). O 21,91% wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – w badanym okresie było ich 47 025. Do 59 906 (o 15,27%) wzrosła natomiast liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do II kwartału 2022 roku, o 29,20% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto a liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym była niższa o 35,46%. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania była wyższa o 3,31% niż rok wcześniej. [...]
Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023