Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 2. kwartał 2020 r.

Najnowsze dane GUS podsumowujące sytuację na rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce w pierwszym półroczu 2020 roku pokazują, że po słabszych kwietniowych wynikach, w maju i czerwcu nastąpiło ożywienie. Według wstępnych informacji GUS, w kwietniu zanotowano znaczne spadki we wszystkich badanych kategoriach. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w kwietniu spadła o 11,93% w porównaniu do marca br., liczba budów rozpoczętych ogółem o 27,32%, a liczba nowych pozwoleń na budowę – o 24,25%. Natomiast dane z maja i czerwca były już zdecydowanie lepsze. W samym tylko czerwcu rozpoczęto budowę 18 763 lokali (o 37,49% więcej w porównaniu do najsłabszego w 2020 roku kwietnia) i uzyskano pozwolenia na budowę kolejnych 26 822 mieszkań, co stanowi niemal rekordowy miesięczny wynik, wyższy o 60,05% niż w kwietniu i o 19,13% w porównaniu do czerwca 2019 roku. W okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku przekazano do użytkowania 47 388 lokale mieszkalne, czyli o 4,51% mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Liczba rozpoczętych budów spadła o 9,75% do poziomu 47 422, a liczba lokali, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła o 5,90% w porównaniu do I kwartału 2020 roku i wyniosła 62 918 mieszkań. [...]

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku minimalny wzrost zanotowano tylko w kategorii  mieszkań przekazanych do eksploatacji – o 0,70%.Liczba rozpoczętych budów spadła o 22,91%, a liczba wydanych pozwoleń na budowę o 12,98%.

Źródło - Raport Amron Sarfin 2/2020