Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 1. kwartał 2021 r.

Mimo kolejnej fali pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń, dane GUS dotyczące wyników budownictwa mieszkaniowego w Polsce w pierwszym kwartale 2021 roku wskazują na utrzymująca się wysoka aktywność inwestorów. W stosunku do notowań z ostatniego kwartału ubiegłego roku, liczba mieszkań oddanych do użytkowania spadła co prawda o 18,03%, jednak spadek ten przypisać należy przede wszystkim czynnikom sezonowym. O 12,71% wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, co ze względu na czynniki pogodowe należy uznać za bardzo dobry wynik. Nieznacznie, bo o 0,96%, tj. do 84 338, wzrosła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do I kwartału 2020 roku zanotowano wzrosty we wszystkich kategoriach mieszkań. Mieszkań oddanych do użytkowania było więcej o 7,41%. Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, wyniósł 21,19%, natomiast wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wyniósł aż 41,95%.Źródło - Raport Amron-Sarfin 1/2021