Sytuacja na rynku mieszkań w III kwartale 2022 r.:

W stosunku do notowań z poprzedniego kwartału, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w III kwartale 2022 r. była wyższa o 5,02% (oddano do użytkowania 57 448 mieszkań). O 32,17% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Do 65 606, czyli o 29,32%, spadła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do III kwartału 2021 roku zanotowano spadki wszystkich trzech wskaźników. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, była niższa o 37,31% niż rok wcześniej, liczba mieszkań oddanych do użytkowania była niższa o 2,36%, natomiast spadek liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wyniósł 20,92%.
Źródło: Raport Amron-Sarfin 03/2022