Struktura wysokości kredytu w III kwartale 2022 r.:

W III kwartale 2022 roku zanotowano istotne zmiany struktury nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych ze względu na wartość. Wzrosły udziały kredytów o wartości poniżej 100 tys. zł (o 0,83 p.p.), między 100 a 200 tys. zł (o 3,81 p.p.) oraz między 200 a 300 tys. zł (o 0,97 p.p.). Spadły natomiast udziały wszystkich pozostałych kategorii kredytów. Najgłębszy spadek zanotowano w przypadku kredytów o kwotach od 500 tys. zł do 1 mln zł – o 2,56 p.p. Zmiana ta wiąże się ze wzrostem udziału w rynku kredytów `wspierających` zakupy gotówkowe, często warunkowane wcześniejszą sprzedażą innych nieruchomości na rynku mieszkaniowym. W porównaniu do III kwartału 2021 roku, w strukturze nowo udzielonych kredytów spadły udziały kredytów na kwoty do 100 tys. zł (o 0,36 p.p.) oraz kredytów o kwotach od 300 tys. zł do 1 mln zł. Największy spadek zanotowano przy tym w kategorii kredytów na kwoty od 300 tys. do 400 tys. zł (o 2,63 p.p.). W pozostałych kategoriach wartości zarejestrowano wzrosty – od 0,17 p.p. w przypadku kredytów o wartości od 1 mln zł do 4,43 p.p. w przypadku kredytów od 100 do 200 tys. zł.
Źródło: Raport Amron-Sarfin 03/2022