Struktura wskaźnika LtV - 4. kwartał 2019 r.

Pomimo niewielkiego spadku – o 0,85 p.p. – udziału kredytów o najwyższym LtV, tj. od 80%, w IV kwartale 2019 roku nadal były one najpopularniejsze i stanowiły 42,03% wszystkich nowych kredytów mieszkaniowych. W okresie od października do grudnia 2019 roku minimalnie spadł również udział kredytów z LtV od 30 do 50% – o 0,20 p.p. do poziomu 6,05%. W porównaniu do III kwartału ubiegłego roku, niewielkie wzrosty zanotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych o wskaźniku LtV do 30% – o 0,73 p.p. oraz od 50 do 80% – o 0,32 p.p. Udziały te wyniosły odpowiednio 15,67% i 36,25%. W odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku, na popularności zyskały kredyty z kategorii LtV do 30% – wzrost udziału wyniósł 2,81 p.p. W pozostałych przedziałach wskaźnika LtV zarejestrowano spadki. W porównaniu do IV kwartału 2018 roku udział kredytów mieszkaniowych o wskaźniku LtV od 30 do 50% spadł o 0,17 p.p., udział kredytów z LtV pomiędzy 50 i 80% spadł o 2,11 p.p., a odsetek kredytów o LtV od 80% – o 0,53 p.p.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2019