Struktura wg wskaźnika LtV w 1 kw. 2022 r.:

W I kwartale 2022 roku po raz kolejny zanotowano dynamiczne zmiany w strukturze rynku kredytów mieszkaniowych pod względem wysokości wskaźnika LtV. Udział kredytów o LtV na poziomie od 50 do 80% wzrósł o 2,20 p.p. i wyniósł 51,31%. Odsetek kredytów z kategorii LtV od 80% spadł o 4,75 p.p. do poziomu 26,51%, udział kredytów o wskaźniku LtV od 30 do 50% wzrósł o 1,76 p.p. do 8,15%, natomiast udział kredytów z LtV do 30% wzrósł o 0,79 p.p., do poziomu 14,03%. W odniesieniu do I kwartału 2021 roku, zanotowano wyraźny spadek udziału kredytów o wskaźniku LtV od 80% – o 4,66 p.p. O 3,08 p.p. spadł również odsetek kredytów z LtV do 30%. W pozostałych kategoriach wartości LtV zarejestrowano wzrosty – o 1,57 p.p. w przypadku kredytów o wskaźniku LtV od 30 do 50% oraz o 6,17 p.p. w kategorii.

Źródło: Raport Amron Sarfin 1/2022