Średnie stawki czynszu najmu mieszkań w trzecim kwartale 2018 r.

W okresie od lipca do września średni czynsz najmu prywatnego mieszkania w Katowicach i w Gdańsku pozostał na poziomie z poprzedniego kwartału i wyniósł odpowiednio 915 zł i 1 594 zł. We Wrocławiu i w Krakowie zanotowano niewielką korektę przeciętnych miesięcznych stawek czynszu za wynajem mieszkania – spadek odpowiednio o 26 zł (1,64%) i 15 zł (1,03%) w porównaniu do II kwartału 2018 roku. W pozostałych miastach średni koszt najmu mieszkania minimalnie wzrósł – w Łodzi o 13 zł (czyli 1,26%), w Poznaniu o 21 zł (czyli 1,73%), a w Warszawie o 25 zł (1,42%). W stolicy za wynajem mieszkania w III kwartale 2018 roku średnio trzeba było zapłacić 1 780 zł miesięcznie. Trochę taniej było we Wrocławiu i w Gdańsku, gdzie średnia stawka czynszu najmu (bez uwzględniania czynszu dla administracji i opłat za media) w badanym kwartale wyniosła odpowiednio 1 563 zł i 1 594 zł. Różnica pomiędzy najwyższym średnim czynszem najmu mieszkania zanotowanym w Warszawie i najniższą stawką zarejestrowaną w Katowicach wyniosła 865 zł, czyli o 27 zł więcej niż w II kwartale 2018 roku. [...]

W odniesieniu do III kwartału 2017 roku we wszystkich badanych miastach przeciętna staw- ka czynszu najmu mieszkania wzrosła. Największą zmianę zanotowano w Warszawie – wzrost o 163 zł, czyli 10,07%, w Gdańsku – o 170 zł (11,90%) i w Łodzi – o 119 zł (12,79%). W pozostałych miastach wzrosty wyniosły ok. 4%.

 

Źródło - Raport Amron Sarfin 3/2018