Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - Q4. 2018 r.

W IV kwartale 2018 roku zanotowano jedynie niewielkie kwartalne zmiany średnich stawek czynszu najmu prywatnego mieszkań (bez uwzględnienia czynszu dla administracji i opłat za media). W Poznaniu koszt wynajmu lokalu mieszkalnego wyniósł średnio 1 237 zł, można więc uznać, że pozostał na poziomie z poprzedniego kwartału – wzrost zaledwie o 0,44%, czyli 5 zł. W Katowicach, w Łodzi i w Krakowie w IV kwartale 2018 roku zanotowano niewielki wzrost średnich stawek czynszu najmu mieszkań, odpowiednio o 2,06% (19 zł), 1,22% (13 zł) i 1,04% (15 zł). Tym samym miesięczne kwoty należne właścicielom mieszkań (przed opodatkowaniem) wyniosły w tych miastach odpowiednio 934 zł, 1 059 złi 1 462 zł. W pozostałych badanych miastach w IV kwartale 2018 roku zarejestrowano niewielkie spadki przeciętnych miesięcznych stawek czynszu – w Gdańsku o 1,47% (23 zł), we Wrocławiu o 1,34% (21 zł), a w Warszawie o 0,73% (13 zł) w porównaniu do III kwartału 2018 roku. W dłuższym okresie widać jednak wyraźny trend wzrostowy średnich stawek czynszu najmu mieszkań w Polsce. Wśród badanych miast jedynie w Katowicach i Poznaniu przeciętne czynsze za najem mieszkania w ciągu ostatnich pięciu lat pozostawały stabilne. Więcej: [...]

W ciągu ostatniego roku (IV kwartał  2018/IV  kwartał  2017)  we  wszystkich badanych lokalizacjach zanotowano wzrost średniej  stawki  czynszu  najmu.  Koszt  najmu  mieszkania najbardziej wzrósł w Łodzi – o 10,87% (104 zł) oraz w Gdańsku – o 8,70% (126 zł). Istotną zmianę zanotowano również w Katowicach – wzrost o 6,85%, czyli 60 zł w odniesieniu do IV kwartału 2017 roku i w Warszawie – wzrost o 6,51%, czyli108 zł.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2018