Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - II kwartał 2018 r.

W II kwartale 2018 roku miastami o najwyższych średnich stawkach czynszu najmu były: Warszawa (1 755 zł), Gdańsk (1 592 zł) i Wrocław (1 589 zł). Średni czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego w stolicy był wyższy o 838 zł od najniższej zarejestrowanej w tym okresie przeciętnej stawki, odnotowanej w Katowicach (917 zł), co oznacza, że różnica między tymi dwoma miastami wzrosła o 58 zł w odniesieniu do I kwartału 2018 roku. Różnica pomiędzy przeciętną stawką czynszu odnotowaną w Warszawie i Wrocławiu wyniosła 166 zł (czyli o 21 zł więcej niż w poprzednim kwartale), między Warszawą i Krakowem – 293 zł ( o 44 zł więcej), między Warszawą i Poznaniem – 544 zł (o 69 zł więcej), a między stolicą i Łodzią – 722 zł (o 12 zł więcej). W badanym kwartale różnica pomiędzy czynszem najmu spadła jedynie pomiędzy Warszawą i Gdańskiem – o 24 zł i wyniosła 163 zł.

W ciągu ostatniego roku (II kwartał 2018/II kwartał 2017) stawka czynszu w Poznaniu nie uległa zmianie, natomiast w pozostałych badanych aglomeracjach zanotowano wzrosty. Najbardziej wzrosła przeciętna stawka czynszu najmu mieszkania w Gdańsku – o 203 zł (14,61%), w Łodzi – o 139 zł (15,55%) i w Warszawie – o 196 zł (12,57%).

Źródło -Raport AMRON-SARFIN 2/2018