Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - I kwartał 2020 r.

Na rynku najmu mieszkań już w marcu 2020 roku widać było pierwsze negatywne skutki pandemii. Odwołanie wykładów na uczelniach wyższych i powrót studentów do rodzinnych miejscowości, wyjazd wielu obcokrajowców oraz rządowy zakaz najmu krótkoterminowego (wprowadzony 13 marca) wywołały niemałe problemy wśród wielu wynajmujących. Lokale dotychczas wynajmowane na doby trafiły do oferty najmu długoterminowego często w atrakcyjnych cenach. Takie ogłoszenia stanowią jednak relatywnie niedużą część wszystkich ofert, dlatego czynsze w I kwartale w większości analizowanych miast pozostały stabilne. Niewielki spadek przeciętnej stawki czynszu najmu prywatnego lokalu mieszkalnego (bez uwzględnienia czynszu dla administracji i opłat za media) zanotowano jedynie w Krakowie – o 20 zł, czyli 1,32%. Tym samym mieszkanie w tym mieście można było wynająć średnio za 1 499 zł. W Poznaniu i Katowicach przeciętna stawka najmu mieszkania nie uległa zmianie i wyniosła odpowiednio 1 282 zł i 955 zł. W pozostałych miastach doszło do niewielkich wzrostów nieprzekraczających 2%. We Wrocławiu przeciętny koszt najmu mieszkania w badanym kwartale wyniósł 1 627 zł, w Łodzi 1 103 zł, w Warszawie 1 891 zł, a w Gdańsku 1 700 zł, czyli więcej odpowiednio o 23 zł (tj. 1,44%), 15 zł (tj. 1,40%), 23 zł (tj. 1,24%) i 20 zł (tj. 1,22%) w odniesieniu do poprzedniego kwartału. [...]

W porównaniu do I kwartału 2019 roku we wszystkich badanych miastach przeciętna stawka czynszu najmu mieszkania wzrosła. Największą zmianę zanotowano w Warszawie – wzrost o 104 zł (czyli 5,82%) i w Gdańsku – wzrost o 80 zł (4,96%). We Wrocławiu i Poznaniu średni czynsz najmu w I kwartale 2020 roku był wyższy o ok. 4% (odpowiednio 62 zł i 49 zł) niż w analogicznym okresie roku 2019, a w pozostałych miastach zanotowano wzrost na poziomie 2,3–2,4%.


Źródło - Raport Amron Sarfin 1/2020