Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 4. kwartał 2019 r.

W IV kwartale 2019 roku niewielki spadek przeciętnej stawki czynszu najmu prywatnego lokalu mieszkalnego (bez uwzględnienia czynszu dla administracji i opłat za media) w porównaniu do poprzedniego kwartału zanotowano jedynie w Gdańsku i w Łodzi – odpowiednio o 0,87% (15 zł) i 0,59% (6 zł), a koszt wynajmu lokalu mieszkalnego wyniósł w tych miastach średnio 1 680 zł i 1 088 zł. W Krakowie średni koszt wynajmu mieszkania w badanym kwartale wyniósł 1 519 zł, w Poznaniu 1 282 zł, a w Katowicach 959 zł – w tych miastach doszło do wzrostu średniego czynszu odpowiednio o 20 zł (czyli 1,37%), 16 zł (czyli 1,23%) i 11 zł (czyli 1,16%) w porównaniu do poprzedniego kwartału. W pozostałych trzech spośród siedmiu badanych lokalizacji zmiany były minimalne i wyniosły ok. 0,5%. W ujęciu rocznym (IV kwartał 2019 roku / IV kwartał 2018 roku) zanotowano jednak wzrost średnich stawek czynszu najmu mieszkań we wszystkich badanych miastach. Najbardziej wzrósł koszt najmu mieszkania w Gdańsku – o 6,96% (109 zł) oraz w Warszawie – o 5,71% (101 zł). W pozostałych miastach zmiany nie przekroczyły 5%.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2019