Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 3. kwartał 2019 r.

W III kwartale bieżącego roku we wszystkich analizowanych miastach zanotowano wzrost przeciętnej stawki czynszu najmu prywatnego lokalu mieszkalnego (bez uwzględnienia czynszu dla administracji i opłat za media). W Gdańsku średni koszt wynajmu mieszkania w badanym kwartale wyniósł 1 695 zł, w Warszawie 1 859 zł, a we Wrocławiu 1 596 zł – w tych miastach zanotowano największe wzrosty czynszu odpowiednio o 63 zł (czyli 3,84%), 43 zł (czyli 2,36%) i 32 zł (czyli 2,03%) w odniesieniu do poprzedniego kwartału. W pozostałych miastach doszło do niewielkich wzrostów nieprzekraczających 2%. W odniesieniu do III kwartału 2018 roku we wszystkich badanych miastach przeciętna stawka czynszu najmu mieszkania wzrosła. Największą zmianę zanotowano w Gdańsku – wzrost o 101 zł (czyli 6,32%), w Łodzi – o 48 zł (4,60%) i w Warszawie – o 79 zł ( 4,43%). W Krakowie i Katowicach średni czynsz najmu w III kwartale 2019 roku był wyższy o 3,58% (odpowiednio 52 zł i 33 zł) niż w analogicznym okresie roku 2018, a we Wrocławiu zanotowano wzrost o 2,09% (33 zł).

Źródło - Raport Amron-Sarfin 3/2019