Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 2. kwartał 2023 r.

Drugi kwartał 2023 przyniósł roku na rynku najmu stabilizację popytu na obniżonym w stosunku do poprzednich okresów poziomie i dalszy wzrost liczby ofert mieszkań do wynajęcia. W rezultacie obserwowaliśmy niewielkie spadki wysokości czynszów na większości rynków objętych analizą. Najwyższy spadek wobec poziomu czynszów notowanego w poprzednim kwartale odnotowano w Łodzi – o 1,88% (1 321 zł), Poznaniu – o 1,52% (1 467 zł) i Gdańsku – 1,50% (1 936 zł). Wolniej spadały stawki czynszu w Warszawie – o 0,72% (2 247 zł) i Wrocławiu – 1,04% (1 862 zł). Wzrosty średniego czynszu najmu notowano w tym okresie w Krakowie – o 0,31% (1 774 zł) i Katowicach – 2,62% (do 1 204 zł). [...]
Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023