Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 2. kwartał 2020 r.

Rynek najmu mieszkań w Polsce mocno ucierpiał z powodu epidemii koronawirusa. Zawieszenie zajęć na uczelniach wyższych i wyjazd studentów do rodzinnych miejscowości, spadek ruchu turystycznego, wyjazd z Polski pracowników i studentów zagranicznych oraz wprowadzenie pracy zdalnej w wielu firmach spowodowało znaczny spadek popytu na rynku najmu mieszkań. I mimo, że ograniczenia rządowe są znoszone, a gospodarka powoli wraca do normalności, to najbliższa przyszłość rynku najmu nadal stoi pod znakiem zapytania. Wciąż bowiem nie wiadomo, jak będzie wyglądała jesień i kolejny rok akademicki. Decyzje o trybie nauki pozostające w gestii rektorów poszczególnych uczelni będą miały niemały wpływ na przyszłość właścicieli tysięcy mieszkań przeznaczonych na wynajem. W II kwartale 2020 roku czynsze najmu mieszkań przestały rosnąć. W Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Katowicach przeciętne miesięczne stawki czynszu najmu prywatnego lokalu mieszkalnego (bez uwzględnienia czynszu dla administracji i opłat za media) wyniosły odpowiednio 1 709 zł, 1 288 zł, 1 099 zł i 957 zł, co oznacza, że zanotowane kwartalne zmiany były minimalne i nie przekroczyły 0,50%. [...]

W pozostałych trzech spośród siedmiu badanych miast zarejestrowano spadki. Najbardziej, bo o 1,50% (24 zł) w porównaniu do I kwartału 2020 roku, spadł przeciętny czynsz najmu we Wrocławiu. Tym samym w II kwartale 2020 roku mieszkanie w tym mieście można było wynająć średnio za 1 603 zł miesięcznie. Natomiast w Warszawie i Krakowie zanotowano spadki średniej stawki najmu mieszkania o ok. 1%, odpowiednio do poziomu 1 872 zł i 1 484 zł. W ujęciu rocznym (II kwartał 2020/ II kwartał 2019) we wszystkich badanych miastach zarejestrowano wzrost przeciętnej stawki czynszu najmu mieszkania.
Największy wzrost zanotowano w Gdańsku – o 4,70%, czyli nominalnie 77 zł. W Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu średni czynsz najmu w II kwartale 2020 roku był wyższy odpowiednio o 3,41% (42 zł), 3,09% (56 zł) i 2,48% (39 zł) w porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 roku, natomiast w pozostałych miastach zanotowane wzrosty nie przekroczyły 2%.


Źródło - Raport Amron Sarfin 2/2020