Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 2. kwartał 2019 r.

W II kwartale 2019 roku rynek najmu mieszkań w największych miastach Polski był dość stabilny, a zanotowane zmiany średniego miesięcznego czynszu były minimalne. W okresie od kwietnia do czerwca największy wzrost przeciętnej stawki czynszu najmu prywatnego lokalu mieszkalnego (bez uwzględnienia czynszu dla administracji i opłat za media) zanotowano w Warszawie – o 1,61% (o 29 zł) w porównaniu do I kwartału bieżącego roku, czyli do poziomu 1 816 zł. W Katowicach doszło do wzrostu przeciętnego czynszu najmu o 0,86% (8 zł), w Poznaniu – o 0,81% (10 zł), a w Gdańsku – o 0,74% (12 zł) w odniesieniu do poprzedniego kwartału. Tym samym przeciętnie za wynajem lokali w tych miastach płacono odpowiednio 941 zł, 1 246 zł i 1 632 zł miesięcznie. W pozostałych badanych miastach zmiany nie przekroczyły 0,50%. W ujęciu rocznym (II kwartał 2019/ II kwartał 2018) minimalny spadek przeciętnej stawki czynszu najmu mieszkania zanotowano jedynie we Wrocławiu – o 1,57%, czyli 25 zł. W Krakowie nie zanotowano zmiany, natomiast w pozostałych badanych aglomeracjach średnie stawki czynszów nieznacznie wzrosły. Największą zmianę zanotowano w Łodzi – wzrost o 4,84% (50 zł) i w Warszawie – wzrost o 3,48% (61 zł).

Źródło - Raport Amron Sarfin 2/2019