Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 1. kwartał 2019 r.

W okresie od stycznia do marca bieżącego roku znaczący wzrost średniego czynszu najmu mieszkania (bez uwzględnienia czynszu dla administracji i opłat za media) zanotowano jedynie w Gdańsku - o 49 zł, czyli 3,14% w odniesieniu do IV kwartału 2018 roku. Tym samym za wynajem lokalu w tym mieście przeciętnie płacono 1 620 zł miesięcznie. W Warszawie, we Wrocławiu oraz w Łodzi doszło do minimalnego wzrostu miesięcznego kosztu najmu mieszkania, odpowiednio o 20 zł (1,14%), 23 zł (1,47%) i 19 zł (1,84%) w odniesieniu do poprzedniego kwartału. W pozostałych miastach, tj. w Krakowie, Poznaniu i w Katowicach, średni czynsz najmu mieszkania nie uległ zmianie w porównaniu do IV kwartału minionego roku i wyniósł odpowiednio 1 464 zł, 1 236 zł i 933 zł. W odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku we wszystkich badanych lokalizacjach zanotowano wzrosty przeciętnej stawki czynszu najmu mieszkania. Największą zmianę zanotowano w Łodzi – wzrost o 105 zł, czyli 10,93%, w Gdańsku – o 125 zł (8,36%) i w Warszawie – o 105 zł (6,25%). W Katowicach koszt najmu mieszkania wzrósł o 3,44%, czyli 31 zł w porównaniu do I kwartału 2018 roku, natomiast w pozostałych miastach wzrosty były niewielkie i wyniosły ok. 2%. [...]

Źródło - raport Amron Sarfin, 1/2019