Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych w trzecim kwartale 2018 r.

W III kwartale 2018 roku średnia marża i oprocentowanie kredytów hipotecznych nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego kwartału. Przeciętna marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) we wrześniu bieżącego roku wyniosła 2,06%, czyli tyle samo, co w czerwcu br. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopę referencyjną NBP na poziomie 1,50%, a WIBOR 3M minimalnie wzrósł (o 0,02 p.p.) i na koniec września 2018 roku wyniósł 1,72%. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec III kwartału 2018 roku wyniosło 3,79% – o 0,01 p.p. więcej w porównaniu do czerwca bieżącego roku.Natomiast w porównaniu do września 2017 roku kredyty są zauważalnie tańsze. Średnia marża kredytu mieszkaniowego spadła o 0,11 p.p., a przeciętne oprocentowanie – o 0,08 p.p.

Źródło - Raport Amron Sarfin 3/2018