Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych w III kwartale 2022 r.:

Na koniec III kwartału 2022 r. średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 1,99%, czyli mniej o 0,02 p.p. w porównaniu do końca II kwartału 2022 roku. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2021 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była niższa o 0,23 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec III kwartału 2022 roku wyniosło 9,20%, czyli o 0,05 p.p. więcej w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętne oprocentowanie było wyższe o 6,74 p.p.
Źródło: Raport Amron-Sarfin 03/2022