Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych w 1 kw. 2022 r.

Na koniec I kwartału 2022 r. średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,01%, czyli mniej o 0,15 p.p. w porównaniu do końca IV kwartału 2021 roku. Do obniżenia marży kredytowej skłonił banki znaczący spadek popytu na kredyty hipoteczne i rosnąca konkurencja. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2021 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była niższa o 0,2 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec I kwartału 2022 roku wyniosło 6,78%, czyli o 2,08 p.p. więcej w porównaniu z końcem IV kwartału 2021 r. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętne oprocentowanie było wyższe o 4,36 p.p.

Źródło: Raport Amron Sarfin 1/2022