Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - II kwartał 2018 r.

Zarówno marże, jak i oprocentowanie kredytów hipotecznych w II kwartale bieżącego roku pozostały na poziomie z poprzedniego kwartału. Przeciętna marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) w czerwcu 2018 roku wyniosła 2,06%, natomiast średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego – 3,78%. Stopa referencyjna NBP została utrzymana na poziomie 1,50%, a stawka WIBOR 3M na koniec II kwartału 2018 roku wyniosła 1,70%.

Źródło - Raport AMRON-SARFIN 2/2018