Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - 4.kwartał 2018 r.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku średni koszt kredytów mieszkaniowych pozostawał stabilny. Dopiero w IV kwartale zarówno średnia marża, jak i oprocentowanie kredytów hipotecznych nieznacznie spadło. Na koniec roku 2018 przeciętna marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,02%, osiągając wartość najniższą od stycznia 2016 roku, czyli od czasu wprowadzenia podatku bankowego. W ujęciu kwartalnym oznacza to spadek o 0,04 p.p., a w ujęciu rocznym – o 0,06 p.p. Od 5 marca 2015 roku Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje poziom stóp procentowych na historycznie niskim poziomie – stopa referencyjna NBP nadal wynosi 1,50%, a WIBOR 3M w grudniu 2018 roku wyniósł 1,72%, czyli nie uległ zmianie zarówno w porównaniu do września 2018 roku, jak i do grudnia 2017 roku. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec badanego kwartału wyniosło 3,74%, czyli o 0,05 p.p.mniej w odniesieniu do września ubiegłego roku, natomiast w porównaniu do grudnia 2017 roku – mniej o 0,06 p.p.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2018