Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - 4. kwartał 2019 r.

W 2019 roku średni koszt nowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych nieznacznie, ale systematycznie rósł. Dopiero w grudniu zanotowano minimalny spadek zarówno przeciętnej marży, jak i oprocentowania kredytów hipotecznych (odpowiednio o 0,01 p.p. i 0,02 p.p.). Na koniec 2019 roku średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,10%, co oznacza wzrost o 0,02 p.p. w ujęciu kwartalnym, a w ujęciu rocznym – o 0,08 p.p. Stopa referencyjna NBP pozostała na poziomie 1,50%, a WIBOR 3M na koniec grudnia 2019 roku wyniósł 1,70%, czyli o 0,02 p.p. mniej zarówno w porównaniu do września 2019 roku, jak i do grudnia 2018 roku. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec badanego kwartału wyniosło 3,82%, co oznacza, że wróciło do poziomu z września ubiegłego roku, natomiast w porównaniu do grudnia 2018 roku – wzrosło o 0,08 p.p.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2019