Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - 3. kwartał 2019 r.

W III kwartale 2019 roku notowano dalszy nieznaczny wzrost przeciętnego kosztu nowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. W badanym okresie średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wzrosła o 0,05 p.p. i na koniec września br. wyniosła 2,08%. Stopa referencyjna NBP pozostała na poziomie 1,50%, a WIBOR 3M w III kwartale 2019 roku wyniósł 1,72%, czyli nie zmienił się w porównaniu do poprzedniego kwartału. Tym samym średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego wzrosło o 0,05 p.p. w porównaniu do stanu z czerwca br. i na koniec III kwartału 2019 roku wyniosło 3,82%. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku zanotowano minimalny wzrost, zarówno średniej marży, jak i oprocentowania kredytów mieszkaniowych. W odniesieniu do września 2018 roku, średnia marża modelowego kredytu mieszkaniowego wzrosła o 0,02 p.p., a przeciętne oprocentowanie o 0,03 p.p.

Źródło - Raport Amron-Sarfin 3/2019