Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - 2. kwartał 2023 r.

Na koniec II kwartału 2023 r. średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 1,87%, czyli mniej o 0,14 p.p. w porównaniu do końca I kwartału bieżącego roku. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2022 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była niższa również o 0,14 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec czerwca 2023 roku wyniosło 8,77%, czyli o 0,13 p.p. mniej w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętne oprocentowanie było niższe o 0,29 p.p. [...]
Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023