Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - 1. kwartał 2019 r.

W I kwartale 2019 roku zarówno średnia marża, jak i oprocentowanie kredytów hipotecznych minimalnie spadło w porównaniu do poprzedniego kwartału. Przeciętna marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) w marcu bieżącego roku wyniosła 1,98%, co oznacza spadek o 0,04 p.p. w porównaniu do grudnia 2018 r. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopę referencyjną NBP na poziomie 1,50%, a WIBOR 3M nie zmienił się i na koniec marca 2019 roku wyniósł 1,72%. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec I kwartału 2019 roku wyniosło 3,70% - o 0,04 p.p. mniej w porównaniu do grudnia ubiegłego roku. [...]

W porównaniu do marca 2018 roku widać spadek kosztu kredytu mieszkaniowego. Średnia marża modelowego kredytu mieszkaniowego spadła o 0,08 p.p., a przeciętne oprocentowanie
o 0,09 p.p.

Źródło - raport Amron Sarfin, 1/2019