Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - 1 kwartał 2017 r.

Średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) w I kwartale 2017 roku minimalnie wzrosła i w marcu wyniosła 2,14% – wzrost wyniósł zaledwie 0,04 p.p. w porównaniu do grudnia 2016 roku. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopę referencyjną NBP na poziomie 1,50%, WIBOR 3M pozostał na poziomie 1,73%, a przeciętne oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec I kwartału 2017 roku wyniosło 3,84%.

Źródło: AMRON